Valg af spændingsgiver

Hvor kraftig bør min spændingsgiver (hegnsapparat / el-hegn) være? Følgende er en praktisk orienteret metode til at bestemme hvor kraftig en spændingsgiver du har behov for til dit elektriske hegn. Til at starte med skal du vide tre ting:

1) Skal du hegne genstridige eller føjelige dyr?
2) Er der risiko for høj elektrisk afledning fra dit hegn?
3) Hvor langt er dig hegn?

Med udgangspunkt i 1) og 2) kan nedenstående skema fortælle, hvor mange kilometer elektrisk hegn du normalt kan holde strøm på for hver Joule impulsenergi på din spændingsgiver. Herefter kan du 'regne baglæns' med dit hegns længde, og bestemme hvor kraftig en spændingsgiver du behøver, udtrykt i Joule impulsenergi, hvilket er et godt udgangspunkt for valg af hegnsapparat.

Kilometer hegn pr. Joule
impulsenergi

Elektrisk afledning

Høj

Lav

Genstridige dyr

0,5 - 1 km

1 - 2 km

Føjelige dyr

1 - 2 km

2 - 5 km

Eksempel 1: Til 2km indhegning af får, hvor der er kraftig vegetation og mulighed for flere får i kontakt med hegnet samtidigt (høj elektrisk afledning), skal du bruge en spændingsgiver med mindst 2km/(0,5km/J) = 4 Joule impulsenergi.

Eksempel 2: Til en lille hestefold med 500m hegn, 1-2 heste og svag vegetation (lav elektrisk afledning), skal du bruge en spændingsgiver med mindst 0,5km/(2km/J) = 0,25 Joule impulsenergi.

Forklaringer

Genstridige dyr er typisk langhårede dyr som får og kødkvæg, men ged, svin og vildt bør også regnes til denne gruppe.

Føjelige dyr er typisk korthårede dyr som hest og malkekvæg samt mindre dyr som hund og kanin.

Høj elektrisk afledning (tab af strøm) kan forekomme når der er:

  • Kraftig vegetation (trådene er kontakt med græs o.l.)
  • Høj tæthed af dyr (flere dyr i kontakt med hegnet samtidig)
  • Hegn med mange tråde, typisk 4-7 (giver mange punkter med elektrisk afledning)
  • Slidte / dårlige isolatorer (tab af strøm via pæle og stolper)
  • Dårlige elektriske ledere (høj elektrisk modstand i hegnet)

Impulsenergi er den mængde energi som spændingsgiveren afgiver til hegnet, og impulsenergi er derfor spændingsgiverens vigtigste egenskab. Impulsenergi måles normalt i Joule og afhænger af den elektriske modstand som den måles ved. De fleste certificeringsinstitutter tester spændingsgivernes impulsenergi ved 500 ohm elektrisk modstand. Derfor oplyser vi impulsenergi målt i Joule ved 500 ohm for alle vores spændingsgivere, hvilket giver dig mulighed for at sammenligne på tværs af modeller og mærker. 

NB 1: En spændingsgiver kan (næsten) aldrig være for kraftig, men den kan derimod altid være for svag.

NB 2: Impulsenergi er ikke det samme som ladeenergi! Ladeenergi er den mængde energi der er til rådighed til drift af hegnsapparatet, ikke den mængde energi, som afgives til hegnet (impulsenergien). Nogle forhandlere oplyser ladeenergi fordi den (selvsagt) er større end impulsenergi, og her risikerer du derfor at gå galt i byen.

NB 3: Jo højere udgangsspændingen er på din spændingsgiver, jo kraftigere opleves det elektriske stød af dyrene, og jo længere hegn kan du holde tilstrækkeligt med spænding på. Ligesom med impulsenergien afhænger udgangsspændingen af den elektriske modstand som den måles ved. Vi oplyser udgangsspænding målt i volt ved 500 ohm elektrisk modstand, hvilket er standard ved de fleste certificeringsinstitutter. Også her skal man være opmærksom, da ikke alle forhandlere oplyser ved hvilken elektrisk modstand spændingen er målt.