Trykimprægneret træ

Vi anbefaler at du køber trykimprægneret træ i klasse A fordi klasse A pæle holder op til 25 i jordkontakt, hvilket er væsentlig længere end trykimprægnerede pæle uden certifikat. Dette sparer dig for tid og penge i det lange løb – især når der er tale om pæle med jordkontakt, hvilket jo ofte ses til hegn. Det er et kendt fænomen at imprægnerede pæle uden certifikat kun holder 3-5 år. Hertil kommer at klasse A pæle er fri for ikke-godkendte imprægneringsmidler, hvilket skåner miljøet og dig for skadelige og giftige stoffer som fx Krom og Arsen. Til vores trykimprægnerede træ anvendes kun fyrretræ fra forstligt veldrevne Nordeuropæiske skove, og der er derfor ikke tale om brug af truede træarter.

Klasse A pæl vs. ikke certificeret pæl

Billedet viser to typer trykimprægnerede pæle, hvor dem til venstre er klasse A. Det er svært at se på pælenes ydre, hvilken der er klasse A. Derimod ser man tydeligt forskel, når de samme to pæle er skåret igennem på tværs: I klasse A pælen (nederst til venstre) er imprægneringen trængt hele vejen igennem splinttræet indtil kernen (som er imprægneret fra naturen hånd), hvorimod imprægneringen på den anden pæl kun er på overfladen. Imprægnering af hele splinten er netop kravet til klasse A og DS/EN NTR-1(P8) og det, der sikrer træet en god vejrbestandighed. 

Vi anbefaler endvidere, at du i størst mulig udstrækning anvender runde træpæle som hegnsstolper, fordi runde pæle normalt holder i længere. Dette skyldes at runde pæle som regel har en større andel splitved end firkantede pæle. Ved imprægnering er det splitveddet der imprægneres, og det er derfor splitveddet, der giver den primære beskyttelse mod råd og svamp. På firkantede pæle er en stor del af splitveddet skåret væk.

Læs evt. mere om trykimprægnering hos Træbranchens Oplysningsråd.