Hvordan en spændingsgiver fungerer

Hvordan virker en spændingsgiver? En spændigsgiver (oså kaldet hegnsapparat og el-hegn) transformerer lavspænding til højspænding og lagrer en mængde energi (ladeenergi/kapacitet), der afgives som kortvarige højspændingsimpulser (impulsenergi) til hegnet med regelmæssige intervaller. Der findes mange forskellige hegnsapparater at vælge imellem, og de vigtigste parametre for valg af elhegn er - bortset fra prisen - elforsyningen (lysnet, batteri eller solceller), hvilke dyr der skal hegnes, hegnets beskaffenhed og de stedlige forhold, dvs. jordbund og vegetation.

Hvad er impulsenergi? Det er vigtigt at skelne mellem ladeenergi og impulsenergi! Ladeenergien er den mængde energi der er til rådighed i apparatet, mens impulsenergien er den mængde energi der afgives til hegnet. Impulsenergien er mindre end ladeenergien, da der sker et energitab i apparatet, når impulsen frigives til hegnet. Impulsenergi er normalt derfor den mest interessante størrelse, mens ladeenergi ikke er særlig relevant for den praktiske anvendelse af dit el-hegn. Derudover skal man være opmærksom på udgangsspændingen, der er den spændingsforskel hvorved impulsenergien frigives til hegnet. Det fungerer således, at ved en høj udgangsspænding opleves en given impulsenenergi kraftigere end ved en lavere udgangsspænding, hvilket kan illustreres ved følgende eksempel: 2 Joule impulsenergi ved 5000volt udgangsspænding opleves af dyr som et svagere elektrisk stød i forhold til 2 Joule impulsenergi ved 10.000volt udgangsspænding. Derfor skal impulsenergien ses i forhold til udgangsspændingen, og det er dette forhold der ligger til grund for vores anbefalinger om mest effekt for pengene / bedste køb.

Vi tilstræber at alle vores oplysninger om udgangsspænding og impulsenergi er målt ved 500ohms belastning, hvilket er den standard der normalt anvendes af de certificeringsinstitutter i Europa.

VIGTIGT! Defekte apparter kan resulterer i for kort tid mellem impulserne og i visse tilfælde konstant strøm på hegnet, hvilket kan være fatalt for både mennesker og dyr! Hvis du konstaterer fejl af denne type på dit hegn bør du omgående få dit apparat efterset og/eller repareret.