Hvorfor anvende el-hegn?

Der er mange gode grunde til at vælge et elektrisk hegn, når du vil indhegne dyr og holde ubudne gæster ude. Følgende giver et overblik over nogle karakteristika ved el-hegn.

El-hegn er nemme og billige at etablere. Elektriske hegn kan som regel etableres med lettere og billigere materialer end andre typer ’faste’ hegn som fx hegn af træ og trådhegn. Dette skyldes, at elhegn virker ved det elektriske stød dyrene modtager, mens faste hegn alene virker som en fysisk barriere, og derfor skal være af robuste materialer.

El-hegn er billige i drift. Et almindeligt el-hegn har et effektforbrug, der som regel er under 50W, dvs. el-hegnet forbruger ca. den samme mængde strøm som en klassisk elektrisk pære.

El-hegn er billige i vedligehold. Elektriske hegn baseres normalt på lette materialer, der har en god holdbarhed og er lette at reparere, derfor er el-hegn som regel billige i vedligehold.

El-hegn er fleksibel hegning. Mange typer af elektriske hegn er nemme at flytte, opdele og udbygge. Derfor er el-hegn et naturligt valg til hegning af dyr, da de let kan tilpasses skiftende behov, fx ved stribegræsning og skiftende besætningsstørrelser. Midlertidige el-hegn leveres derfor på spoler, hvorfra de kan rulles ud og ind efter behov, alternativt kan anvendes elektriske net-hegn (el-net). Begge typer leveres komplet med flytbare stolper som umiddelbart kan stikkes / trædes i jorden der hvor hegnet skal stå.

El-hegn kan forlænge levetiden på faste hegn. Elektriske hegn anvendes ofte som supplement til faste hegn. Det kan fx være en fordel med et indvendigt el-hegn på hestehegn og hegn til geder, da det modvirker at dyrene bider i hegnet og skubber pælene skæve, når de ’gnubber’ sig op af hegnet. El-hegn anvendes også udvendigt – og i lav højde – omkring hønsegårde og volierer, hvor det forhindrer ræv og grævling i at grave sig under hegnet. Ligeledes kan el-hegn anvendes i kaningårde, for at undgå at kaninerne graver sig ud.

El-hegn kan etableres uden adgang til lysnet. El-hegn kan også etableres selvom der ikke er direkte adgang til lysnettet, dvs. 220 volt – fx en eng langt fra gården, ved et dyrskue og på ridetur. Hertil anvendes batterihegn, dvs. spændingsgivere der får strøm fra et batteri, fx et stort 9V tørbatteri eller en 12V akkumulator (bilbatteri). Batterihegnet kan endvidere suppleres med en solcelle så man kan holde strøm på hegnet sæsonen igennem.

Husk! Ansvaret for indhegningen af dine dyr er dit alene. El-hegn har nedsat effekt i tilfælde af strømsvigt og fejl på hegnet, og du bør derfor løbende kontrollere om dit el-hegn er i orden. Dette gøres lettest ved at investere i en spændingsgiver der ’alarmerer’ dig i tilfælde af fejl, fx med en SMS, eller ved at anskaffe en hegnstester, der kan måle spændingen på hegnet. Vi anbefaler, at spændingen på hegnet altid er mindst 3000V målt på det sted, som er længst fra hegnsapparatet. Længerevarende strømsvigt forekommer efterhånden sjældent i Danmark, men bor du et sted med uregelmæssig forsyning, kan det være en god ide at investere i et batterihegn som reserve for dit el-hegn.

God fornøjelse med dit el-hegn!